Rastliny / Pinus cembra

Borovica limbová


ZDBhYT